Rješenja za elektroprivredu, trafostanice, elektrane, telekome, distribucijsku i infrastrukturnu mrežu

 

 
Radi osjetljivosti opreme te ugroženosti života svih osoba koje nisu obučene ili nemaju ovlasti – potrebno je onemogućiti/ograničiti ulazak u te objekte.
 
Mehanička zaštita je osnova, a elektronski sigurnosni sustav dodatna nadogradnja za efikasnije upravljanje imovinom.
 

Sigurnosni sistemi zaključavanja

Mehanički sigurnosni sistemi zaključavanja za posebno osjetljiva područja pružaju najvišu razinu sigurnosti. DOM predstavlja vrhunac domišljate inženjerske kreacije, sigurnosni cilindar ix 6 SR.
 
TITAN TL ima patentirani ključ, trajno zaštićen po marki TITAN.


DOM ix 6 SR

DOM ix 6 SR
… više
TITAN TL

TITAN TL
… više


DOM ix 6 SR

DOM ix 6 SR – predstavljanje


DOM ix 6 SR

Patentirani servisni profilni cilindar visoke razine DOM ix 6 SR
( 1,12 MB)
DOWNLOAD
Titan TL

Patentirani servisni profilni cilindar Titan TL
( 393 KB)
DOWNLOAD


U mehanički sigurnosni sistem zaključavanja moguće je inkorporirati sigurnosni lokot najviše razine sigurnosti s kaljenom locnom i kaljenim tijelom – DOM 777 P391.

DOM 777 P391

DOM 777 P391
… više


Optimalno rješenje je integracija mehaničkog sistema zaključavanja i kontrole pristupa jer pojedina vrata ili situacija će tražiti najbolju opciju u mehaničkom sistemu zaključavanja.
 

Sigurnosna bravica za ormariće

Sigurnosna bravica DOM 382 ima sve elemente mehanizma zaključavanja kao i cilindar pa je time i sigurnost na najvišoj razini.
 
Više o bravicama za namještaj i ormariće pogledajte ovdje.


DOM 382

DOM 382
… više
TITAN KO-11

TITAN KO-11
… više


 

DOM elektronski sigurnosni sustavi

Za još bolje upravljanje objektom gdje se točno određuje vrijeme od kada i do kada pojedini korisnik može otvarati svojom karticom. Svi podaci o vremenu otvaranja svakog korisnika su vidljivi u izvještajima.
 
Za potpunu kontrolu uz jednostavnost i sigurnost DOM ima rješenje u vidu elektronskog cilindra DOM ENIQ ® Pro Mifare, elektronske kvake DOM ENIQ Guardian® Mifare.
 
Više o elektronskim sigurnosnim sustavima pogledajte ovdje.


DOM ENIQ Guardian® Mifare

DOM ENIQ Guardian® Mifare
… više
DOM ENIQ® Pro Mifare

DOM ENIQ® Pro Mifare
… više


DOM ENIQ Guardian S - za vanjska vrata

ENIQ Guardian S – za vanjska vrata

DOM ENIQ Guardian - za interijer

ENIQ Guardian – za interijer

DOM ENIQ Pro

ENIQ Pro – predstavljanje

DOM ENIQ Easy Flex - predstavljanje

ENIQ Easy Flex – predstavljanje

DOM Mifare - bežična kontrola pristupa

DOM bežična kontrola pristupa


 

Antipanik brave Afora

Antipanik brave na 1 točku zatvaranja su najčešća opcija bez obzira o kojoj vrsti vrata je riječ (drvena, metalna, aluminijska ili PVC). Asortiman Afore pokriva sve situacije, od jednokrilnih do dvokrilnih vrata. Afora je atestirana za montažu na protupožarna vrata.
 
Više o antipanik bravama pogledajte ovdje.


Afora 2100

Afora 2100
… više


DOM TELESCO Antipanik brave

Pregled DOM TELESCO antipanik brava
( 1,09 MB)
DOWNLOAD


 

Hidraulički zatvarači DOM Telesco

Da bi protupožarna vrata imala svoju funkciju moraju biti zatvorena – da stvaraju prepreku širenju požara u druge dijelove objekta. Hidrauliči zatvarači moraju imati protupožarni atest te ne smiju imati kočnicu.
 
Kod običnih vrata DOM Telesco se bira radi svoj dugovječnosti, odosno kvalitete.
 
Više o hidrauličkim zatvaračima pogledajte ovdje.


Unik4500

Unik4500
… više
Pro6500

Pro6500
… više


DOM TELESCO Hidraulički zatvarači

Pregled DOM TELESCO hidrauličkih zatvarača
( 1,23 MB)
DOWNLOAD


 

Brave s protupožarnim atestom

Brava D31 je atestirana na protupožarnost 30, 60 i 90 minuta (T30, T60, T90). Čeona pločna (inox 316) otporna je na morske uvjete te brava ima ugrađen sustav za podmazivanje.
 
Pogodna za ugradnju u teška vrata do 100 kg.