Edukacijske i znanstvene ustanove (vrtići, škole, fakulteti, instituti…)

 

DOM elektronski sigurnosni sustavi

Konkretno za svako dijete, učenika ili studenta se određuje na temelju rasporeda predmenta/predavanja gdje i kada može ići sa svojom karticom.
 
Za jednostavno upravljanje učionicama i dvoranama – nema potrebe tragati za ključevima jer se pravo otvaranja veže za svaku pojedinu osobu. Svi podaci o vremenu otvaranja svakog korisnika su vidljivi u izvještajima.
 
Primjer studenta koji na početku studentske godine dobiva automatski prava otvaranja pojednih dvorana te samog fakulteta na svoju studentsku iskaznicu. Vrijeme otvaranja je povezano s rasporedom predavanja. Na ovaj način nije potrebno popisivanje prisutnosti studenta na predavanju jer kod prijave ulaska u dvoranu već je vidljiva prisutnost.
 
Za potpunu kontrolu uz jednostavnost i sigurnost DOM ima rješenje u vidu elektronskog cilindra DOM ENIQ ® Pro Mifare, elektronske kvake DOM ENIQ Guardian® Mifare.
 
Više o elektronskim sigurnosnim sustavima pogledajte ovdje.


DOM ENIQ Guardian® Mifare

DOM ENIQ Guardian® Mifare
… više
DOM ENIQ® Pro Mifare

DOM ENIQ® Pro Mifare
… više


DOM ENIQ Guardian S - za vanjska vrata

ENIQ Guardian S – za vanjska vrata

DOM ENIQ Guardian - za interijer

ENIQ Guardian – za interijer

DOM ENIQ Pro

ENIQ Pro – predstavljanje

DOM ENIQ Easy Flex - predstavljanje

ENIQ Easy Flex – predstavljanje

DOM Mifare - bežična kontrola pristupa

DOM bežična kontrola pristupa


 

Antipanik brave Afora

Antipanik brave na 1 točku zatvaranja su najčešća opcija bez obzira o kojoj vrsti vrata je riječ (drvena, metalna, aluminijska ili PVC). Asortiman Afore pokriva sve situacije, od jednokrilnih do dvokrilnih vrata. Afora je atestirana za montažu na protupožarna vrata.
 
Više o antipanik bravama pogledajte ovdje.


Afora 2100

Afora 2100
… više


DOM TELESCO Antipanik brave

Pregled DOM TELESCO antipanik brava
( 1,09 MB)
DOWNLOAD


 

Hidraulički zatvarači DOM Telesco

Da bi protupožarna vrata imala svoju funkciju moraju biti zatvorena – da stvaraju prepreku širenju požara u druge dijelove objekta. Hidrauliči zatvarači moraju imati protupožarni atest te ne smiju imati kočnicu.
 
Kod običnih vrata DOM Telesco se bira radi svoj dugovječnosti, odosno kvalitete.
 
Više o hidrauličkim zatvaračima pogledajte ovdje.


Unik4500

Unik4500
… više
Pro6500

Pro6500
… više
Insert7500

Insert7500
… više


DOM TELESCO Hidraulički zatvarači

Pregled DOM TELESCO hidrauličkih zatvarača
( 1,23 MB)
DOWNLOAD