Cilindri koji se mogu koristiti u sistemima zaključavanja:
 

DOM diamant *

DOM diamant

DOM ix Saturn **

ix Saturn

TITAN T250

TITAN T250

DOM ix 6 SR **

DOM ix 6 SR

DOM ix Gamma **

DOM ix Gamma

TITAN T200

TITAN T200

DOM ix DAS **

DOM ix DAS

TITAN T100RX

TITAN T100RX

DOM Sigma Plus **

DOM Sigma Plus

TITAN K66

TITAN K66

TITAN TL

TITAN TL

TITAN K56

TITAN K56

TITAN K55

TITAN K55

TITAN W

TITAN W

TITAN K5

TITAN K5

TITAN i6 *

TITAN i6

TITAN B

TITAN B

TITAN K1 *

TITAN K1

* samo u opciji sistema na isti ključ
** mogućnost ugradnje plastične kapice s čipom za kontrolu pristupa DOM