KO-11

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

  • bravica za metalna, staklena, drvena ili plastična vrata
  • cilindrični mehanizam
  • rotacija ključa i zasuna za 90°
  • ključ se vadi samo u poziciji “a
  • 3 ključa, zasun, rozeta i matica
  • moguća izrada sistema zaključavanja (na isti ključ, glavni ključ itd.)
  • šifra sirovog ključa: K58 A profil

 

 

Kod RONIS bravica standardni zasuni su kao na slici artikla. Izbor dodatnih zasuna koji se mogu naručiti uz RONIS bravice preuzmite OVDJE ( ). Zasune koji dolaze uz TITANOVE modele bravica pregledajte OVDJE.
Bravice koje pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa