Afora 2100

Afora 2100

nadgradna, 1 točka zatvaranja, protupožarna
… više

Afora 2200

Afora 2200

nadgradna, 2 točke zatvaranja, protupožarna
… više

Afora 2300

Afora 2300

nadgradna, 3 točke zatvaranja, protupožarna
… više

 

B110

B110

nadgradna, 1 točka zatvaranja
… više

B120

B120

nadgradna, 2 točke zatvaranja, opcija sa ili bez protupožarnosti
… više

B150

B150

usadna brava, 1 točka zatvaranja, protupožarna
… više

NAPOMENA!
Na ambalaži TELESCO proizvoda oznake za smjer otvaranja vrata su navedene prema španjolskoj normi tj. DIN lijeva nosi oznaku R, a DIN desna oznaku L. Sve izvedbe AFORA brava su univerzalne.