784

784

dodatna sigurnosna brava
za jednokrilna i dvokrilna vrata
… više

784 V

784 V

dodatna sigurnosna brava
za jednokrilna i dvokrilna vrata
… više

VDC

VDC

cilindrični uložak za 784 i 784 V
… više

 

555 P

555 P

cilindrični uložak za 784 i 784 V
… više

1600

1600

dodatna sigurnosna brava
… više

3300

3300

nadgradbena sigurnosna brava
za jednokrilna i dvokrilna vrata
… više

 

793

793

poprečna sigurnosna brava
za jednokrilna vrata
… više

701-3

701-3

usadna sigurnosna brava
na tri točke zatvaranja
za jednokrilna i dvokrilna vrata
… više