centralni-cilindar-s-teh-shema
Za tvrtke koje se bave održavanjem objekata (Facilty Management) može se povezati nekoliko objekata na način da svojim tehničkim glavnim ključem otvaraju sve glavne ulaze te komunalne i tehničke prostore (primjerice strojarnica, ventilacija…) u koje korisnici ključeva nižeg ranga nemaju ovlaštenje ući.