842-848

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 • Tijelo: mesing
 • Locna: inox
 • Ključ se izvlači u zaključanom položaju
 • Zaključavanje preko euro polucilindra
 • Opcija polucilidra T200 – patentirani ključ sprječava neovlašteno kopiranje ključeva
 • Posebni sigurnosni klinovi protiv češljanja
 • Moguća izrada svih sistema zaključavanja
 • Moguće izabrati između velikog broja patentiranih polucilindara TITAN i DOM: T100RX, DOM ix DAS, T200, ix 6 SR, T250, ix Saturn, diamant.
 • Patentirani ključ se kopira samo u TITAN-u i DOM-u uz predočenje servisne ili vlasničke kartice
 • U sistemima zaključanja moguće je kombinirati:
  • cilindre svih oblika i izvedbi
  • bravicu 382 ili KO-11, KO-13 i EI-13
  • lokot 777-02-M ili 842/45, 842/50, 777 P391
  • 555 P ili VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784
  • te cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793

 

 

Lokoti koji pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa