842-50

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 • Tijelo i jezgra: mesing
 • Locna: kaljeni čelik Ni
 • Dva ključa: čelik Ni
 • Mogućnost produžene locne 32,5 mm
 • Locna standardne dužine i produžena mogu se naručiti od inox-a
 • Automatsko zaključavanje potiskivanjem locne (bez ključa)
 • Posebno oblikovani sigurnosni klinovi protiv češljanja
 • Ključ se izvlači u otključanom i zaključanom položaju
 • Moguća izrada svih sistema zaključavanja
 • Standardno se isporučuje u A profilu za pojedinačne lokote, a može se još birati između sljedećih profila za sisteme zaključavanja: B, W, TL, K5, K55, T100RX.
 • U sistemima zaključanja moguće je kombinirati:
  • cilindre svih oblika i izvedbi
  • bravice KO-11,KO-13, EI-13
  • lokot 842/45, 77-03-SW, 777 P391
  • VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784
  • te cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793
 • Šifra sirovog ključa: K58 NT A profil

 

 

Lokoti koji pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa