842-45

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 • Tijelo i jezgra: mesing (obrada MS ili Ni)
 • Locna: kaljeni čelik Ni
 • Dva ključa: čelik Ni
 • Mogućnost produžene locne 20 i 40 mm
 • Locna standardne dužine i produžene mogu se naručiti od inox-a
 • Lokot se zaključava samo okretanjem ključa
 • Posebni sigurnosni klinovi protiv češljanja
 • Ključ se izvlači samo u zaključanom položaju
 • Moguća izrada svih sistema zaključavanja
 • Standardno se isporučuje u A profilu za pojedinačne lokote, a može se još birati između sljedećih profila za sisteme zaključavanja: B, W, TL, K5, K55, T100RX.
 • U sistemima zaključanja moguće je kombinirati:
  • cilindre svih oblika i izvedbi
  • bravice KO-11, KO-13 i EI-13
  • lokot 842/50, 777-03-SW, 777 P391
  • VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784
  • cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793
 • Šifra sirovog ključa: K58 NT A profil

 

 

Lokoti koji pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa