16400-04

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 • za metalna, plastična, drvena ili staklena vrata
 • E = 3,5 – 14,5 mm
 • lamelarni mehanizam
 • rotacija ključa i zasuna za 180° – ključ se vadi u poziciji “a1” i “b1
  – kod narudžbe navesti šifru 16400-04, L=18 mm
 • rotacija ključa i zasuna za 90° – ključ se vadi samo u poziciji “a
  – kod narudžbe navesti izvedbu 16400-05 za desno (2), L=15,5
 • 2 ključa, zasun i matica
 • šifra sirovog ključa: SH-SM FeNi
 • mogući sistemi zaključavanja – profil SM

 

 

Kod RONIS bravica standardni zasuni su kao na slici artikla. Izbor dodatnih zasuna koji se mogu naručiti uz RONIS bravice preuzmite OVDJE ( ). Zasune koji dolaze uz TITANOVE modele bravica pregledajte OVDJE.
Bravice koje pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa