KO-10

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

  • bravica za metalna, plastična i staklena vrata (do 15 mm)
  • cilindrični mehanizam
  • rotacija ključa i zasuna za 90°
  • ključ se vadi samo u poziciji “a
  • 2 ključa, zasun i matica
  • moguća izrada sistema zaključavanja (na isti ključ, glavni ključ itd.)

 

 

Kod RONIS bravica standardni zasuni su kao na slici artikla. Izbor dodatnih zasuna koji se mogu naručiti uz RONIS bravice preuzmite OVDJE ( ). Zasune koji dolaze uz TITANOVE modele bravica pregledajte OVDJE.
Bravice koje pored naziva imaju ikonu:

ikona-isti-kljuc = mogu se integrirati u sistem istog ključa ikona-glavni-kljuc = mogu se integrirati u sistem glavnog ključa