IZBOR HIDRAULIČKOG ZATVARAČA PREMA DIMENZIJAMA I MASI VRATA
Maksimalna širina vrata 850 mm 950 mm 1100 mm 1250 mm 1400 mm
Maksimalna masa vrata 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg
SNAGA ZATVARANJA EN2 EN3 EN4 EN5 EN6
Nadgradni hidraulički zatvarači
sa standardnom rukom
Compact 1000 Compact 1000 Compact 1000
Delta 1300
Delta 1800 Delta 1800 Delta 1800
Unik 2500 Unik 2500 Unik 2500
Unik 3500 Unik 3500 Unik 3500
Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500 Unik 4500
Nadgradni hidraulički zatvarači
s kliznom vodilicom
Expert 2500
Expert 3500 Expert 3500 Expert 3500
Pro 6500 Pro 6500 Pro 6500 Pro 6500
Usadni hidraulički zatvarači
s kliznom vodilicom
Insert 7000
Insert 7500 Insert 7500 Insert 7500

 

IZBOR HIDRAULIČKOG ZATVARAČA PREMA FREKVENCIJI PROLAZA
UMJERENA FREVENCIJA PROLAZA
(Kućna upotreba, hoteli)
VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA
(Hoteli, institucije, poslovni objekti)
JAKO VELIKA FREKVENCIJA PROLAZA
(Institucije, poslovni objekti)
Compact 1000 Unik 3500 Unik 4500
Delta 1300 Expert 3500 Pro 6500
Delta 1800 Insert 7500
Unik 2500
Expert 2500
Insert 7000

NAPOMENA!
Na ambalaži proizvoda oznake za smjer otvaranja vrata su navedene prema španjolskoj normi tj. DIN lijeva nosi oznaku R, a DIN desna oznaku L.