Kroz 6 kriterija ova norma klasificira upotrebu hidrauličkih zatvarača:

1

KATEGORIJA UPOTREBE
Razred 3 – zatvarači za zatvaranje vrata s kutem zatvaranja minimalno 105°
Razred 4 – zatvarači za zatvaranje vrata s kutem zatvaranja minimalno 180°

2

DUGOTRAJNOST
Razred 8 – 500.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja

3

MASA VRATA I SNAGA ZATVARANJA
Razred 1 – vrata široka do 750 mm i mase do 20 kg
Razred 2 – vrata široka do 850 mm i mase do 40 kg
Razred 3 – vrata široka do 950 mm i mase do 60 kg
Razred 4 – vrata široka do 1100 mm i mase do 80 kg
Razred 5 – vrata široka do 1250 mm i mase do 100 kg
Razred 6 – vrata široka do 1400 mm i mase do 120 kg
Razred 7 – vrata široka do 1600 mm i mase do 160 kg

4

PROTUPOŽARNOST
Razred 0 – nije certificirano za montažu na protupožarna/protudimna vrata
Razred 1 – certificirano za montažu na protupožarna/protudimna vrata

5

SIGURNOST
Razred 1 – jedini razred, svi hidraulički zatvarači moraju zadovoljiti osnovne uvjete za sigurnu uporabu

6

OTPORNOST NA HRĐANJE
Razred 0 – nije definirana otpornost na hrđanje
Razred 1 – blaga otpornost na hrđanje
Razred 2 – umjerana otpornost na hrđanje
Razred 3 – visoka otpornost na hrđanje
Razred 4 – vrlo visoka otpornost na hrđanje

 

Primjer klasifikacije

4 8 3/5 1 1 3
Gore navedena klasifikacija prema CE pokazuje da hidraulički zatvarač može otvarti vrata do 180°, ima 500.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja, raspon snage otvaranja od EN 3 do EN 5, može se montirati na protupožarna vrata vrata te ima visoku otpornost na hrđanje.

NAPOMENA!
Na ambalaži proizvoda oznake za smjer otvaranja vrata su navedene prema španjolskoj normi tj. DIN lijeva nosi oznaku R, a DIN desna oznaku L.