555 P

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

  • MOGUĆI PROFILI DOM: RS Sigma Plus, ix DAS, ix Gamma, ix 6 SR, ix Saturn, diamant
  • 3 ključa
  • DVA PRIČVRSNA VIJKA*: M5 X 35 mm – čelik Zn, za vrata debljine 38 do 50 mm
  • PAKIRANJE: cilindar, zasun i njegova matica, ključevi, rozeta i 2 pričvrsna vijka
Cilindrični uložak 555 P montira se u brave 784 i 784 V.
*Po narudžbi isporučujemo dulje pričvrsne vijke.

ikona-isti-kljuc = može se integrirati u sistem istog ključaikona-glavni-kljuc = može se integrirati u sistem glavnog ključa