mjere-brave

Pri kupnji nove brave potrebno je znati sljedeće parametre:

A) Dubina brave

B) Razmak između sredine rupe za kvaku i sredine rupe za cilindar, ključ ili trn

C) Dužina tijela brave

D) Dužina čeone ploče

E) Širina trna kvake

F) Širina čeone ploče

G) Jezičak (valjak)

H) Zasun

* Kod naziva nekih modela u zagradi je navedena i njihova stara šifra

brava na ključ = brava na ključ brava za cilindar = brava za cilindar brava za sanitarije = brava za sanitarije bešumna brava = bešumna brava magnetna brava = magnetna brava