Euro-Elzett

 

Sopron / Mađarska

Euro-Elzett je jedan od vodećih mađarskih proizvođača:

  • brava za drvena vrata na jednu i više točaka zatvaranja
  • brava za metalna vrata na jednu i više točaka zatvaranja
  • brava za PVC vrata na jednu i više točaka zatvaranja
  • brava za aluminijska vrata na jednu i više točaka zatvaranja

 

1901 – Osnivanje poduzeća
1992 – Spajanje u Securidev grupaciju