trans

KORISNIČKE KARTICE ILI PRIVJESCI

  • StandardTac – STANTAC504599M (1)
    (6 boja: crna, crvena, zelena, siva, bijela, žuta)
  • PremiumPlusTac – 352122 (2)
  • Clip Tac – CLIPTAC503513M (3)
    (2 boje: crvena i antracit siva)
  • ISO bijela kartica – ISOSCHE503523M (4)

 

PRIVJESCI VIŠEG RANGA

  • StandardTac “stalno otvoreno” – 351981 (5)
  • StandardTac “stalno zatvoreno” – 351983 (6)

 

Svaki transponder Mifare naručen iz DOM-a ima dodatnu zaštitu od elektroničke manipulacije.

Po želji može se naručiti sofware ENiQ Access Manegement za evidenciju kontrole pristupa 100 – 100.000 korisnika.

za više detalja kontaktirajte Odjel sistema zaključavanja (sistemi@titan-hrvatska.hr)