mjere-brave

Pri kupnji nove brave potrebno je znati sljedeće parametre:

A) Dubina brave

B) Razmak između sredine rupe za kvaku i sredine rupe za cilindar, ključ ili trn

C) Dužina tijela brave

D) Dužina čeone ploče

E) Širina trna kvake

F) Širina čeone ploče

G) Jezičak (valjak)

H) Zasun

* Kod naziva nekih modela u zagradi je navedena i njihova stara šifra
Sve brave su u izvedbi za cilindar